Volné pozice

Řidič autobusu

Požadujeme:

  • trestní bezúhonnost
  • spolehlivost a odpovědnost
  • morální kredit a slušné chování
  • perfektní vystupování
  • ochotu pracovat

Nabízíme:

  • zázemí silné rodinné společnosti
  • pracovní jistotu spojenou s pravidelným měsíčním příjmem
  • příplatky ke mzdě nad rámec zákona

UPOZORNĚNÍ

K životopisu je třeba dle zákona připojit prohlášení, bez kterého s ohledem na zákonné ustanovení nemůžeme Vaši žádost posoudit:

„Já níže podepsaný/á, tímto prohlašuji, že v souladu s ust. zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů, poskytuji své osobní údaje společnosti OTTOBUS s.r.o. dobrovolně a to za účelem posouzení mé žádosti o přijetí do pracovního poměru nebo poměru obdobného a ověření mnou poskytnutých údajů. Zároveň tímto dávám společnosti OTTOBUS s.r.o. dobrovolně souhlas s ověřením pravdivosti a úplnosti mnou poskytnutých údajů a to zejména údajů o mém dosaženém vzdělání, předchozí praxi, bezúhonnosti a další. Dobrovolně souhlasím, aby společnost OTTOBUS s.r.o. provedla ověření uvedených údajů dle vlastního uvážení a k tomu ji tímto dávám souhlas. Souhlas uděluji na dobu neomezenou a jsem si vědom, že jej mohu kdykoli písemně odvolat. Prohlašuji, že si jsem vědom/a znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a  změn některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména svých práv a povinností vyplývajících z ustanovení § 9, § 11 a § 21 citovaného zákona.“

V ……………… dne …………….

Jméno , příjmení
Vlastnoruční podpis